Thumbnail 1

El gran Teatre de Manresa entra en crisi als anys 80, després d’un període de cinema, per la manca
d’adequació al tipus d’espectacle actual.
Edifici inclós al catàleg municipal, forma part de la imatge del passeig.
Amb la intervenció, es buida totalment l’interior i es construeisx una nova caixa escènica equipada amb
una sala comfortable per a 800 espectadors. A sota, una sala més petita serveix per als assajos i petites
representacions.
El gran pati exterior dóna cabuda a festes i teatre a l’aire lliure.

El gran Teatre de Manresa entra en crisi als anys 80, després d’un període de cinema, per la manca
d’adequació al tipus d’espectacle actual.
Edifici inclós al catàleg municipal, forma part de la imatge del passeig.
Amb la intervenció, es buida totalment l’interior i es construeisx una nova caixa escènica equipada amb
una sala comfortable per a 800 espectadors. A sota, una sala més petita serveix per als assajos i petites
representacions.
El gran pati exterior dóna cabuda a festes i teatre a l’aire lliure.

El Parador de l’autobús és el tradicional punt de reunió a Sant Just. Antigament, a més del cafè-bar, s’hi va construïr un jardí que havia quedat obsolet.
La ranovació del conjunt consisteix en mantenir el caràcter d’estació a la part alta i en urbanitzar un espai obert i continu amb ocs infantils i un escenar per a petites actuacions.
S'ha fet una plantació d'arbres lineal que tamitza la trobada amb la rambla, bastant transitada.
A la part del darrera del bar, el nivell de les terres s'ha aixecat i l’entrega amb el carrer lateral es fa suaument amb graons.
El nivell inferior actual de la pista central s'ha mantingut, però les connexions amb el nivell superior són per escales o rampa, donant continuïtat als paviments.
El material de paviment són principalment sauló i fusta tractada a l'autoclau.

Projecte d’urbanització dels Jardins del Parador a Sant Just Desvern.
1996-1999
Thumbnail 1

El gran Teatre de Manresa entra en crisi als anys 80, després d’un període de cinema, per la manca
d’adequació al tipus d’espectacle actual.
Edifici inclós al catàleg municipal, forma part de la imatge del passeig.
Amb la intervenció, es buida totalment l’interior i es construeisx una nova caixa escènica equipada amb
una sala comfortable per a 800 espectadors. A sota, una sala més petita serveix per als assajos i petites
representacions.
El gran pati exterior dóna cabuda a festes i teatre a l’aire lliure.

El gran Teatre de Manresa entra en crisi als anys 80, després d’un període de cinema, per la manca
d’adequació al tipus d’espectacle actual.
Edifici inclós al catàleg municipal, forma part de la imatge del passeig.
Amb la intervenció, es buida totalment l’interior i es construeisx una nova caixa escènica equipada amb
una sala comfortable per a 800 espectadors. A sota, una sala més petita serveix per als assajos i petites
representacions.
El gran pati exterior dóna cabuda a festes i teatre a l’aire lliure.

El Parador de l’autobús és el tradicional punt de reunió a Sant Just. Antigament, a més del cafè-bar, s’hi va construïr un jardí que havia quedat obsolet.
La ranovació del conjunt consisteix en mantenir el caràcter d’estació a la part alta i en urbanitzar un espai obert i continu amb ocs infantils i un escenar per a petites actuacions.
S'ha fet una plantació d'arbres lineal que tamitza la trobada amb la rambla, bastant transitada.
A la part del darrera del bar, el nivell de les terres s'ha aixecat i l’entrega amb el carrer lateral es fa suaument amb graons.
El nivell inferior actual de la pista central s'ha mantingut, però les connexions amb el nivell superior són per escales o rampa, donant continuïtat als paviments.
El material de paviment són principalment sauló i fusta tractada a l'autoclau.

Projecte d’urbanització dels Jardins del Parador a Sant Just Desvern.
1996-1999
Thumbnail 1

El gran Teatre de Manresa entra en crisi als anys 80, després d’un període de cinema, per la manca
d’adequació al tipus d’espectacle actual.
Edifici inclós al catàleg municipal, forma part de la imatge del passeig.
Amb la intervenció, es buida totalment l’interior i es construeisx una nova caixa escènica equipada amb
una sala comfortable per a 800 espectadors. A sota, una sala més petita serveix per als assajos i petites
representacions.
El gran pati exterior dóna cabuda a festes i teatre a l’aire lliure.

El gran Teatre de Manresa entra en crisi als anys 80, després d’un període de cinema, per la manca
d’adequació al tipus d’espectacle actual.
Edifici inclós al catàleg municipal, forma part de la imatge del passeig.
Amb la intervenció, es buida totalment l’interior i es construeisx una nova caixa escènica equipada amb
una sala comfortable per a 800 espectadors. A sota, una sala més petita serveix per als assajos i petites
representacions.
El gran pati exterior dóna cabuda a festes i teatre a l’aire lliure.

El Parador de l’autobús és el tradicional punt de reunió a Sant Just. Antigament, a més del cafè-bar, s’hi va construïr un jardí que havia quedat obsolet.
La ranovació del conjunt consisteix en mantenir el caràcter d’estació a la part alta i en urbanitzar un espai obert i continu amb ocs infantils i un escenar per a petites actuacions.
S'ha fet una plantació d'arbres lineal que tamitza la trobada amb la rambla, bastant transitada.
A la part del darrera del bar, el nivell de les terres s'ha aixecat i l’entrega amb el carrer lateral es fa suaument amb graons.
El nivell inferior actual de la pista central s'ha mantingut, però les connexions amb el nivell superior són per escales o rampa, donant continuïtat als paviments.
El material de paviment són principalment sauló i fusta tractada a l'autoclau.

Projecte d’urbanització dels Jardins del Parador a Sant Just Desvern.
1996-1999
Thumbnail 1

El gran Teatre de Manresa entra en crisi als anys 80, després d’un període de cinema, per la manca
d’adequació al tipus d’espectacle actual.
Edifici inclós al catàleg municipal, forma part de la imatge del passeig.
Amb la intervenció, es buida totalment l’interior i es construeisx una nova caixa escènica equipada amb
una sala comfortable per a 800 espectadors. A sota, una sala més petita serveix per als assajos i petites
representacions.
El gran pati exterior dóna cabuda a festes i teatre a l’aire lliure.

El gran Teatre de Manresa entra en crisi als anys 80, després d’un període de cinema, per la manca
d’adequació al tipus d’espectacle actual.
Edifici inclós al catàleg municipal, forma part de la imatge del passeig.
Amb la intervenció, es buida totalment l’interior i es construeisx una nova caixa escènica equipada amb
una sala comfortable per a 800 espectadors. A sota, una sala més petita serveix per als assajos i petites
representacions.
El gran pati exterior dóna cabuda a festes i teatre a l’aire lliure.

El Parador de l’autobús és el tradicional punt de reunió a Sant Just. Antigament, a més del cafè-bar, s’hi va construïr un jardí que havia quedat obsolet.
La ranovació del conjunt consisteix en mantenir el caràcter d’estació a la part alta i en urbanitzar un espai obert i continu amb ocs infantils i un escenar per a petites actuacions.
S'ha fet una plantació d'arbres lineal que tamitza la trobada amb la rambla, bastant transitada.
A la part del darrera del bar, el nivell de les terres s'ha aixecat i l’entrega amb el carrer lateral es fa suaument amb graons.
El nivell inferior actual de la pista central s'ha mantingut, però les connexions amb el nivell superior són per escales o rampa, donant continuïtat als paviments.
El material de paviment són principalment sauló i fusta tractada a l'autoclau.

Projecte d’urbanització dels Jardins del Parador a Sant Just Desvern.
1996-1999
Thumbnail 1

El gran Teatre de Manresa entra en crisi als anys 80, després d’un període de cinema, per la manca
d’adequació al tipus d’espectacle actual.
Edifici inclós al catàleg municipal, forma part de la imatge del passeig.
Amb la intervenció, es buida totalment l’interior i es construeisx una nova caixa escènica equipada amb
una sala comfortable per a 800 espectadors. A sota, una sala més petita serveix per als assajos i petites
representacions.
El gran pati exterior dóna cabuda a festes i teatre a l’aire lliure.

El gran Teatre de Manresa entra en crisi als anys 80, després d’un període de cinema, per la manca
d’adequació al tipus d’espectacle actual.
Edifici inclós al catàleg municipal, forma part de la imatge del passeig.
Amb la intervenció, es buida totalment l’interior i es construeisx una nova caixa escènica equipada amb
una sala comfortable per a 800 espectadors. A sota, una sala més petita serveix per als assajos i petites
representacions.
El gran pati exterior dóna cabuda a festes i teatre a l’aire lliure.

El Parador de l’autobús és el tradicional punt de reunió a Sant Just. Antigament, a més del cafè-bar, s’hi va construïr un jardí que havia quedat obsolet.
La ranovació del conjunt consisteix en mantenir el caràcter d’estació a la part alta i en urbanitzar un espai obert i continu amb ocs infantils i un escenar per a petites actuacions.
S'ha fet una plantació d'arbres lineal que tamitza la trobada amb la rambla, bastant transitada.
A la part del darrera del bar, el nivell de les terres s'ha aixecat i l’entrega amb el carrer lateral es fa suaument amb graons.
El nivell inferior actual de la pista central s'ha mantingut, però les connexions amb el nivell superior són per escales o rampa, donant continuïtat als paviments.
El material de paviment són principalment sauló i fusta tractada a l'autoclau.

Projecte d’urbanització dels Jardins del Parador a Sant Just Desvern.
1996-1999
Thumbnail 1

El gran Teatre de Manresa entra en crisi als anys 80, després d’un període de cinema, per la manca
d’adequació al tipus d’espectacle actual.
Edifici inclós al catàleg municipal, forma part de la imatge del passeig.
Amb la intervenció, es buida totalment l’interior i es construeisx una nova caixa escènica equipada amb
una sala comfortable per a 800 espectadors. A sota, una sala més petita serveix per als assajos i petites
representacions.
El gran pati exterior dóna cabuda a festes i teatre a l’aire lliure.

El gran Teatre de Manresa entra en crisi als anys 80, després d’un període de cinema, per la manca
d’adequació al tipus d’espectacle actual.
Edifici inclós al catàleg municipal, forma part de la imatge del passeig.
Amb la intervenció, es buida totalment l’interior i es construeisx una nova caixa escènica equipada amb
una sala comfortable per a 800 espectadors. A sota, una sala més petita serveix per als assajos i petites
representacions.
El gran pati exterior dóna cabuda a festes i teatre a l’aire lliure.

El Parador de l’autobús és el tradicional punt de reunió a Sant Just. Antigament, a més del cafè-bar, s’hi va construïr un jardí que havia quedat obsolet.
La ranovació del conjunt consisteix en mantenir el caràcter d’estació a la part alta i en urbanitzar un espai obert i continu amb ocs infantils i un escenar per a petites actuacions.
S'ha fet una plantació d'arbres lineal que tamitza la trobada amb la rambla, bastant transitada.
A la part del darrera del bar, el nivell de les terres s'ha aixecat i l’entrega amb el carrer lateral es fa suaument amb graons.
El nivell inferior actual de la pista central s'ha mantingut, però les connexions amb el nivell superior són per escales o rampa, donant continuïtat als paviments.
El material de paviment són principalment sauló i fusta tractada a l'autoclau.

Projecte d’urbanització dels Jardins del Parador a Sant Just Desvern.
1996-1999
Thumbnail 1

El gran Teatre de Manresa entra en crisi als anys 80, després d’un període de cinema, per la manca
d’adequació al tipus d’espectacle actual.
Edifici inclós al catàleg municipal, forma part de la imatge del passeig.
Amb la intervenció, es buida totalment l’interior i es construeisx una nova caixa escènica equipada amb
una sala comfortable per a 800 espectadors. A sota, una sala més petita serveix per als assajos i petites
representacions.
El gran pati exterior dóna cabuda a festes i teatre a l’aire lliure.

El gran Teatre de Manresa entra en crisi als anys 80, després d’un període de cinema, per la manca
d’adequació al tipus d’espectacle actual.
Edifici inclós al catàleg municipal, forma part de la imatge del passeig.
Amb la intervenció, es buida totalment l’interior i es construeisx una nova caixa escènica equipada amb
una sala comfortable per a 800 espectadors. A sota, una sala més petita serveix per als assajos i petites
representacions.
El gran pati exterior dóna cabuda a festes i teatre a l’aire lliure.

El Parador de l’autobús és el tradicional punt de reunió a Sant Just. Antigament, a més del cafè-bar, s’hi va construïr un jardí que havia quedat obsolet.
La ranovació del conjunt consisteix en mantenir el caràcter d’estació a la part alta i en urbanitzar un espai obert i continu amb ocs infantils i un escenar per a petites actuacions.
S'ha fet una plantació d'arbres lineal que tamitza la trobada amb la rambla, bastant transitada.
A la part del darrera del bar, el nivell de les terres s'ha aixecat i l’entrega amb el carrer lateral es fa suaument amb graons.
El nivell inferior actual de la pista central s'ha mantingut, però les connexions amb el nivell superior són per escales o rampa, donant continuïtat als paviments.
El material de paviment són principalment sauló i fusta tractada a l'autoclau.

Projecte d’urbanització dels Jardins del Parador a Sant Just Desvern.
1996-1999
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
previous arrow
next arrow