Thumbnail 1

El gran Teatre de Manresa entra en crisi als anys 80, després d’un període de cinema, per la manca
d’adequació al tipus d’espectacle actual.
Edifici inclós al catàleg municipal, forma part de la imatge del passeig.
Amb la intervenció, es buida totalment l’interior i es construeisx una nova caixa escènica equipada amb
una sala comfortable per a 800 espectadors. A sota, una sala més petita serveix per als assajos i petites
representacions.
El gran pati exterior dóna cabuda a festes i teatre a l’aire lliure.

El gran Teatre de Manresa entra en crisi als anys 80, després d’un període de cinema, per la manca
d’adequació al tipus d’espectacle actual.
Edifici inclós al catàleg municipal, forma part de la imatge del passeig.
Amb la intervenció, es buida totalment l’interior i es construeisx una nova caixa escènica equipada amb
una sala comfortable per a 800 espectadors. A sota, una sala més petita serveix per als assajos i petites
representacions.
El gran pati exterior dóna cabuda a festes i teatre a l’aire lliure.

La solució en concret es basa en establir una relació d’interdependència equilibrada entre els dos cossos (Mercat i Supermercat) que es beneficiïn mútuament a nivel espacial, energètic, funcional, etc., de manera que es creï un nou tipus de relació que pugui aplicarse a altres Mercats (la simbiosi pot haver estat un factor decisiu en l’evolució de certes espècies).
La disposició segons l’eix llarg de les illes de parades, permet adossar.hi super iorment la resta d’àrees de venda de la gran superfície, creant un sol cos de major alçada, però que permet la visió integra del gran espai del Mercat.

Concurs de Remodelació del Mercat M. Torner de Badalona.
2003
Thumbnail 1

El gran Teatre de Manresa entra en crisi als anys 80, després d’un període de cinema, per la manca
d’adequació al tipus d’espectacle actual.
Edifici inclós al catàleg municipal, forma part de la imatge del passeig.
Amb la intervenció, es buida totalment l’interior i es construeisx una nova caixa escènica equipada amb
una sala comfortable per a 800 espectadors. A sota, una sala més petita serveix per als assajos i petites
representacions.
El gran pati exterior dóna cabuda a festes i teatre a l’aire lliure.

El gran Teatre de Manresa entra en crisi als anys 80, després d’un període de cinema, per la manca
d’adequació al tipus d’espectacle actual.
Edifici inclós al catàleg municipal, forma part de la imatge del passeig.
Amb la intervenció, es buida totalment l’interior i es construeisx una nova caixa escènica equipada amb
una sala comfortable per a 800 espectadors. A sota, una sala més petita serveix per als assajos i petites
representacions.
El gran pati exterior dóna cabuda a festes i teatre a l’aire lliure.

La solució en concret es basa en establir una relació d’interdependència equilibrada entre els dos cossos (Mercat i Supermercat) que es beneficiïn mútuament a nivel espacial, energètic, funcional, etc., de manera que es creï un nou tipus de relació que pugui aplicarse a altres Mercats (la simbiosi pot haver estat un factor decisiu en l’evolució de certes espècies).
La disposició segons l’eix llarg de les illes de parades, permet adossar.hi super iorment la resta d’àrees de venda de la gran superfície, creant un sol cos de major alçada, però que permet la visió integra del gran espai del Mercat.

Concurs de Remodelació del Mercat M. Torner de Badalona.
2003
Thumbnail 1

El gran Teatre de Manresa entra en crisi als anys 80, després d’un període de cinema, per la manca
d’adequació al tipus d’espectacle actual.
Edifici inclós al catàleg municipal, forma part de la imatge del passeig.
Amb la intervenció, es buida totalment l’interior i es construeisx una nova caixa escènica equipada amb
una sala comfortable per a 800 espectadors. A sota, una sala més petita serveix per als assajos i petites
representacions.
El gran pati exterior dóna cabuda a festes i teatre a l’aire lliure.

El gran Teatre de Manresa entra en crisi als anys 80, després d’un període de cinema, per la manca
d’adequació al tipus d’espectacle actual.
Edifici inclós al catàleg municipal, forma part de la imatge del passeig.
Amb la intervenció, es buida totalment l’interior i es construeisx una nova caixa escènica equipada amb
una sala comfortable per a 800 espectadors. A sota, una sala més petita serveix per als assajos i petites
representacions.
El gran pati exterior dóna cabuda a festes i teatre a l’aire lliure.

La solució en concret es basa en establir una relació d’interdependència equilibrada entre els dos cossos (Mercat i Supermercat) que es beneficiïn mútuament a nivel espacial, energètic, funcional, etc., de manera que es creï un nou tipus de relació que pugui aplicarse a altres Mercats (la simbiosi pot haver estat un factor decisiu en l’evolució de certes espècies).
La disposició segons l’eix llarg de les illes de parades, permet adossar.hi super iorment la resta d’àrees de venda de la gran superfície, creant un sol cos de major alçada, però que permet la visió integra del gran espai del Mercat.

Concurs de Remodelació del Mercat M. Torner de Badalona.
2003
Thumbnail 1

El gran Teatre de Manresa entra en crisi als anys 80, després d’un període de cinema, per la manca
d’adequació al tipus d’espectacle actual.
Edifici inclós al catàleg municipal, forma part de la imatge del passeig.
Amb la intervenció, es buida totalment l’interior i es construeisx una nova caixa escènica equipada amb
una sala comfortable per a 800 espectadors. A sota, una sala més petita serveix per als assajos i petites
representacions.
El gran pati exterior dóna cabuda a festes i teatre a l’aire lliure.

El gran Teatre de Manresa entra en crisi als anys 80, després d’un període de cinema, per la manca
d’adequació al tipus d’espectacle actual.
Edifici inclós al catàleg municipal, forma part de la imatge del passeig.
Amb la intervenció, es buida totalment l’interior i es construeisx una nova caixa escènica equipada amb
una sala comfortable per a 800 espectadors. A sota, una sala més petita serveix per als assajos i petites
representacions.
El gran pati exterior dóna cabuda a festes i teatre a l’aire lliure.

La solució en concret es basa en establir una relació d’interdependència equilibrada entre els dos cossos (Mercat i Supermercat) que es beneficiïn mútuament a nivel espacial, energètic, funcional, etc., de manera que es creï un nou tipus de relació que pugui aplicarse a altres Mercats (la simbiosi pot haver estat un factor decisiu en l’evolució de certes espècies).
La disposició segons l’eix llarg de les illes de parades, permet adossar.hi super iorment la resta d’àrees de venda de la gran superfície, creant un sol cos de major alçada, però que permet la visió integra del gran espai del Mercat.

Concurs de Remodelació del Mercat M. Torner de Badalona.
2003
Thumbnail 1

El gran Teatre de Manresa entra en crisi als anys 80, després d’un període de cinema, per la manca
d’adequació al tipus d’espectacle actual.
Edifici inclós al catàleg municipal, forma part de la imatge del passeig.
Amb la intervenció, es buida totalment l’interior i es construeisx una nova caixa escènica equipada amb
una sala comfortable per a 800 espectadors. A sota, una sala més petita serveix per als assajos i petites
representacions.
El gran pati exterior dóna cabuda a festes i teatre a l’aire lliure.

El gran Teatre de Manresa entra en crisi als anys 80, després d’un període de cinema, per la manca
d’adequació al tipus d’espectacle actual.
Edifici inclós al catàleg municipal, forma part de la imatge del passeig.
Amb la intervenció, es buida totalment l’interior i es construeisx una nova caixa escènica equipada amb
una sala comfortable per a 800 espectadors. A sota, una sala més petita serveix per als assajos i petites
representacions.
El gran pati exterior dóna cabuda a festes i teatre a l’aire lliure.

La solució en concret es basa en establir una relació d’interdependència equilibrada entre els dos cossos (Mercat i Supermercat) que es beneficiïn mútuament a nivel espacial, energètic, funcional, etc., de manera que es creï un nou tipus de relació que pugui aplicarse a altres Mercats (la simbiosi pot haver estat un factor decisiu en l’evolució de certes espècies).
La disposició segons l’eix llarg de les illes de parades, permet adossar.hi super iorment la resta d’àrees de venda de la gran superfície, creant un sol cos de major alçada, però que permet la visió integra del gran espai del Mercat.

Concurs de Remodelació del Mercat M. Torner de Badalona.
2003
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
previous arrow
next arrow